• Kontakt

Dariusz Derheld 
ul. Demptowska 27 
81-094 Gdynia 

Kom: 602 245 448 

Tel: 58 623 88 51 

@: progisamochodowe@op.pl 

 

Dane do wpłaty na konto bankowe:

ADER Dariusz Derheld 
ul. Demptowska 27 
81-094 Gdynia 

Numer  konta: 43 2490 0005 0000 4500 5960 0381

Bank: Alior Bank